Konsultatsioon

Annan sulle väärt nõu!

Konsultatsioon on treeneri jaoks parim viis saada sinu kohta infot (ja vastupidi). See on meie esimene kohtumine, olgu sinu eesmärk alustada treeningutega treeneri juhendamisel, individuaalselt kava järgi või hakata tervislikult toituma. Vestluse käigus õpin sind tundma ning koos seame eesmärgi, mis lähtub su soovidest. Konsultatsioon sobib ka inimesele, kes tahab lihtsalt rohkem teada saada tervislikest eluviisidest ning treeningu ja toitumise põhimõtetest. Vestluse käigus omandatud infole tuginedes on püstitatud eesmärgini jõudmine tõhusam.

Aitan sul jõuda soovitud tulemusteni!

Oma töös pean olulisimaks pakkuda tervikut: mõtestatud, teadlikku treeningut ja teadmisi tervislikust toitumisest.

VÕTA ÜHENDUST JUBA TÄNA!