Treeningkava

Spetsiaalselt sulle

Treeningukava koostamisel pean oluliseks iga inimese individuaalseid võimeid ja tausta. Määran harjutused ja koormuse, mis toetavad just sinu eesmärki, olgu selleks kaalu alandamine, lihaste arendamine või aeroobse võimekuse suurendamine. Seejuures võtan arvesse tingimusi, kus hakkad treenima ‒ kas kodus, spordisaalis või metsarajal.
Kava kokkupanekuks peaksime kohtuma vähemalt kaks korda. Just nii saan olla kindel, et oled harjutuste tehnika selgeks saanud ning valmis iseseisvalt treenima. Mõnel juhul on vaja ka rohkem kordi kohtuda.

Treeningukava on sulle abiks, kui:

  1. soovid treenida individuaalselt, kuid ei tea täpselt kuidas;
  2. sa ei tea, milliste harjutuste ja vahenditega saavutada soovitud tulemus;
  3. tahad treenida kodus, õues või teises spordiklubis;
  4. oled ka varem treeningukava järgi treeninud, kuid vajaksid arenemiseks uut plaani;
  5. elad kaugemal ja sul ei ole võimalik käia treeneri juures.

Aitan sul jõuda soovitud tulemusteni!

Oma töös pean olulisimaks pakkuda tervikut: mõtestatud, teadlikku treeningut ja teadmisi tervislikust toitumisest.

VÕTA ÜHENDUST JUBA TÄNA!